Jul med Canto Ammonia 2015

Konsert

julplakat_2015

 

Jul 2015

med Canto Ammonia

I år blir det to konserter, den ene i Eidanger Kirke og den andre blir lagt til Kilebygda Kirke.