Canto Ammonia og Grenland Brass

Konsert

Kor og brass

CantoAmmonia og Grenland Brass

Søndag 13. november

Skien Kirke

Entré kr 150,-